ง 30246 คอมพิวเตอร์กราฟิค

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา    คอมพิวเตอร์กราฟิก  รหัสวิชา 30246

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6        เวลา   40   ชั่วโมง

คำแนะนำในการเข้าเรียน
     1. ให้นักเรียนศึกษาตามลำดับจากบนลงล่าง หรือตามที่ครูผู้สอนแนะนำ

….2. ให้นักเรียนปฏิบัติตามคำสั่งในเอกสารหรือใบงานอย่างเคร่งครัด

หน่วยที่ 1 เรื่อง แนะนำ Adobe Photoshop

>> แบบทดสอบก่อนเรียน <<

ใบความรู้ที่ 1.1  โปรแกรมตกแต่งภาพ

ใบความรู้ที่ 1.2 ทฤษฎีสี

ใบความรู้ที่ 1.3 หลักการใช้สี

>> แบบทดสอบหลังเรียน <<

หน่วยที่ 2 เรื่อง การสร้างภาพ

>> แบบทดสอบก่อนเรียน <<

ใบความรู้ที่ 2.1 การสร้างภาพพาโนรามา

ใบความรู้ที่ 2.2 การต่อภาพ

ใบความรู้ที่ 2.3 การ์ดอวยพร

ใบความรู้ที่ 2.4 การทำโปสเตอร์

>> แบบทดสอบหลังเรียน <<

หน่วยที่ 3 เรื่อง การใช้เอฟเฟกต์ตกแต่ง แก้ไข ภาพบุคคล

>> แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 3 <<

ใบความรู้ที่ 3.1-3.2 การตกแต่งใบหน้า

>> แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 3  <<

หน่วยที่ 4 เรื่อง การใช้เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม

>> แบบทดสอบก่อนเรียน <<

ใบความรู้ที่ 4.1 การวาดการ์ตูน

ใบความรู้ที่ 4.2 การสร้างภาพพื้นหลัง

ใบความรู้ที่ 4.3 อักษรประดิษฐ์

ใบความรู้ที่ 4.4 ภาพพื้นหลังเรืองแสง

ใบความรู้ที่ 4.5 การสร้างไอคอนทรงกลม

>> แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 4  <<

หน่วยที่ 5 เรื่อง การปรับแต่งภาพ

>> แบบทดสอบก่อนเรียน <<

ใบความรู้ที่ 5.1 การปรับภาพให้คมชัด

ใบความรู้ที่ 5.2 การใส่เส้นกรอบให้กับภาพ

ใบความรู้ที่ 5.3 การสร้างภาพขอบเบลอ

>> แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 5 <<

 1. นางสาว อุไร มาตสุดโลก

  ส่งงานค่ะ นางสาว อุไร มาตสุดโลก

 2. น.ส เรวดี นะคะสอน

  น.ส เรวดี นะคะสอน ได้ทำงานส่งครูเรียบร้อยแล้วค่ะ

 3. น.ส.นารี โพธะศรี

  น.ส. นารี โพธะศรี ส่งงานค่ะครู

 4. น.ส จิราพร เจริญสุข

  นางสาวจิราพร เจริญสุข ส่งงานค่ะ

 5. ดารินทร์ กั้วเฟื้อง

  ดารินทร์ ส่งงานค่ะครู

 6. นาย รุ่งโรจน์ สีลาครู

  ผมนาย รุ่งโรจน์ สีลาครู ทำแบบทดสอบเสร็จแล้วครับ

 7. นายพงษ์สิทธิ์ ปัสสาวะสัง

  ผมนายพงษ์สิทธิ์ ปัสสาวะสัง ทำแบบทดสอบเสร็จแล้วครับ

 8. นาย วีรศักดิ์ หันสา

  กะผมนายวีรศักดิ์ หันสา ได้ส่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 • หมวดหมู่

 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

  Join 7 other followers

 • %d bloggers like this: