ง 30242 การออกแบบเว็บเพจและสังคมออนไลน์

ชื่อรายวิชา การออกแบบเว็บเพจและสังคมออนไลน์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 2

>> แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1

>> แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1

 

>> แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่  2

>> แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่  2

 

>> แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่  3

>> แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่  3

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

  • หมวดหมู่

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 7 other followers

  • %d bloggers like this: