โดเมนเนม คืออะไร

 
…….  
  …….. โดเมนเนม (domain name) คือ ชื่อที่ใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์ (เช่น เป็นส่วนหนึ่งของ ที่อยู่เว็บไซต์ หรืออีเมล์แอดเดรส) เพื่อไปค้นหาในระบบ โดเมนเนมซีสเทม เพื่อระบุถึง ไอพีแอดเดรส ของชื่อนั้นๆ เป็นชื่อที่ผู้จดทะเบียนระบุให้กับผู้ใช้เพื่อเข้ามายังเว็บไซต์ของตน บางครั้ง เราอาจจะใช้ “ที่อยู่เว็บไซต์” แทนก็ได้
…….. หรือเว็บไซต์มีอยู่มากมายบนอินเตอร์เน็ต แต่ละเว็บไซต์จึงจำเป็นต้องมีชื่อส่วนตัวหรือโดเมนเนม เป็นของตัวเองไม่ซ้ำกัน เช่น hotmail.com, thailand.net
หรือ thailand.org เป็นต้น โดยจะมีองค์กรในหลายๆประเทศที่รับจดทะเบียนโดเมนเนมในประเภทที่แตกต่างกันไป อาทิ Internic.net ในอเมริกาเป็นผู้รับ
จดทะเบียน โดเมนเนมที่ลงท้ายด้วย .com หรือ .net แต่ในขณะที่ ThaiNic.net ของไทยรับจดทะเบียนเฉพาะ .co.th หรือ .co.org เป็นต้น
ชื่อโดเมน หรือ โดเมนเนม (domain name) คืออะไร
…….. โดเมนเนม ความหมายโดยทั่วๆ ไป หมายถึง ชื่อเว็บไซต์ ชื่อบล็อก ซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ จดจำและนำไปใช้งานได้ง่าย ทั้งในการเข้าชมผ่านบราวเซอร์ ของผู้ใช้ทั่วไป ยังรวมไปถึงผู้ดูแล ระบบโดเมนเนมซีสเทม ที่สามารถแก้ไขไอพีแอดเดรสของชื่อโดเมนเนมนั้นๆ ได้ทันที โดยที่ผู้ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องรับรู้หรือ
จดจำ ไอพีแอดเดรสที่มีการเปลี่ยนแปลง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เผยแพร่เว็บไซต์ จะมีโดนเมนเนมเฉพาะไม่ซ้ำกับใคร

…….. โดนเมนเนม มีด็อทอยู่หลายประเภทแต่ที่นิยมมากที่สุดนั้นก็คือ .com เพราะเป็นด็อทในยุคแรกๆ ที่เริ่มใช้กัน และง่ายต่อการจดจำ

……..
  ประเภทของ Domain Name แบ่งได้เป็น 2 ประเภท
1. โดเมน 2 ระดับ ชื่อโดเมน . ประเภทของโดเมน
2. โดเมน 3 ระดับ ชื่อโดเมน . ประเภทของโดเมน . ประเทศ

…….. โดนเมนเนม 2 ระดับ
…….. จะประกอบด้วย www . ชื่อโดเมน . ประเภทของโดเมน เช่น http://www.b2ccreation.com
ประเภทของโดเมน คือ คำย่อขององค์กร โดยประเภทขององค์กรที่พบบ่อย มีดังต่อไปนี้ * .com คือ บริษัท หรือ องค์กรพาณิชย์
…….. * .org คือ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร
…….. * .net คือ องค์กรที่เป็นเกตเวย์ หรือ จุดเชื่อมต่อเครือข่าย
…….. * .edu คือ สถาบันการศึกษา
…….. * .gov คือ องค์กรของรัฐบาล
…….. * .mil คือ องค์กรทางทหาร

…….. โดนเมนเนม 3 ระดับ
…….. จะประกอบด้วย www . ชื่อโดเมน . ประเภทของโดเมน . ประเทศ เช่น http://www.kmitnb.ac.th, http://www.nectec.or.th, http://www.google.co.th
…….. ประเภทขององค์กรที่พบบ่อยคือ * .co คือ บริษัท หรือ องค์กรพาณิชย์
…….. …….. * .ac คือ สถาบันการศึกษา
…….. …….. * .go คือ องค์กรของรัฐบาล
…….. …….. * .net คือ องค์กรที่ให้บริการเครือข่าย
…….. …….. * .or คือ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไรตัวย่อของประเทศที่ตั้งขององค์กร
…….. …….. * .th คือ ประเทศไทย
…….. …….. * .cn คือ ประเทศจีน
…….. …….. * .uk คือ ประเทศอังกฤษ
…….. …….. * .jp คือ ประเทศญี่ปุ่น
…….. …….. * .au คือ ประเทศออสเตรเลีย

…….. โดเมนเนม ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่มองข้ามไม่ได้เลยสำหรับเว็บไซต์นั้นๆ โดยเฉพาะกับการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ท ถ้าได้ชื่อที่เฉพาะเจาะจง ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความสนใจเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วนั้น จะทำให้โดเมนเนม หรือ เว็บไซต์นั้นๆ จะได้รับความสนใจและเป็นที่จดจำได้ง่ายไม่ใช่กับ
ผู้เข้าชมหรือ กลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาชมเว็บไซต์ผ่านโดมเนมเท่านั้นยังรวมไปถึง Search Engine ชื่อดังต่างๆ เช่น Google Yahoo MSN เป็นต้น ที่จะเข้ามาแวะเวียนเข้ามาทำ index กับเว็บเพจหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์ของเรา
…….. 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. (ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.b2ccreation.com/)

…….. สรุป
…….. ชื่อ โดเมน หรือ โดเมนเนม (domain name) หมายถึง ชื่อที่ใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์ (เช่น เป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่เว็บไซต์ หรืออีเมล์แอดเดรส) เพื่อไปค้นหาในระบบ โดเมนเนมซีสเทม เพื่อระบุถึง ไอพีแอดเดรส ของชื่อนั้นๆ เป็นชื่อที่ผู้จดทะเบียนระบุให้กับผู้ใช้เพื่อเข้ามายังเว็บไซต์ ของตน บางครั้ง
เราอาจจะใช้ “ที่อยู่เว็บไซต์” แทนก็ได้ โดเมนเนม หรือ ชื่อโดเมน เป็นชื่อที่ตั้ง ขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ เนื่องจากไอพีแอดเดรสนั้นจดจำได้ยากกว่า และเมื่อการเปลี่ยนแปลง ไอพีแอดเดรส ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้หรือจดจำไอพีแอดเดรสใหม่ ยังคงใช้โดเมนเนมเดิมได้ต่อไป อักขระที่จะใช้ในการตั้งชื่อ
โดเมนเนม ได้แก่ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข และ “-” (ยัติภังค์) คั่นด้วย “.” (มหัพภาค) โดยปกติ จะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร และลงท้ายด้วยตัวอักษรหรือตัวเลข
มีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 63 ตัวอักษร ตัวอักษรตัวใหญ่ A-Z หรือตัวอักษรตัวเล็ก ถือว่าเหมือนกัน1 ไอพีแอดเดรส สามารถใช้โดเมนเนมได้มากกว่า 1 โดเมนเนม และหลายๆ โดเมนเนมอาจจะใช้ ไอพีแอดเดรสเดียวกันได้
…….. ตัวอย่าง
…….. ตัวอย่างต่อไปนี้ แสดงถึงความแตกต่างระหว่าง ยูอาร์แอล (URL) โดเมนเนม และ ซับโดเมน
…….. ……..  ยูอาร์แอล: http://www.example.com/
…….. …….. โดเมนเนม: example.com
…….. …….. ซับโดเมน : subdomain.example.com
……..  โดยทั่วไป ไอพีแอดเดรสกับชื่อเซิร์ฟเวอร์มักจะแปลงกลับไปมาได้ 1 ไอพีแอดเดรสมักหมายถึง 1 ชื่อ เซิร์ฟเวอร์ แต่ปัจจุบัน ความสนใจในเรื่องเว็บ ทำให้จำนวนเว็บไซต์มีมากกว่าเซิร์ฟเวอร์ โปรโตคอล HTTP จึงระบุว่าไคลเอนต์จะเป็นผู้บอกเซิร์ฟเวอร์ว่าชื่อใดที่ต้องการใช้ วิธีนี้ 1 เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้
1 ไอพีแอดเดรสจะใช้โดเมนเนมได้หลายชื่อยกตัวอย่าง เซิร์ฟเวอร์ที่มีไอพี 192.0.34.166 อาจจะใช้งานโดเมนเนมเหล่านี้ได้:
…….. ……..  example1.com
…….. …….. example2.net
…….. …….. example3.org
…….. เมื่อมีคำร้องขอ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชื่อโฮสต์ก็จะถูกร้องขอเช่นกัน เพื่อส่งไปยังผู้ใช้
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. ….. ที่มา: วิกิพีเดีย และhttp://www.krooit.com/ 

 1. จรัสพงษ์ ทองผดุง

  ชื่อที่ใช่ระบุลงในคอมพิวเตอร์

 2. คิมหันต์ มาตภูมี

  คือชื่อที่ระบลงในคอมพิวเตอร์

 3. โดเมนเนม ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่มองข้ามไม่ได้เลยสำหรับเว็บไซต์นั้นๆ โดยเฉพาะกับการใช่งานบนอินเตอร์เน็ท

 4. ภานุพงศ์ กุมลาไชย

  ชื่อเว็บไซต์ ชื่อบล็อก ซึ่งเป็นชื่อที่ตั่งขึ้นเพื่อให้จดจำและนำไปใช้งานได้ง่ายทั่งไปยังรวมไปถึงผู้ดูและระบบโดเมนเนม

 5. ทักษิณ ศรีชมชื่น

  คำย่อขององค์กรเป็นชื่อของโดเมน

 6. ชัยวุฒิ นนท์นภา

  ใช้ระบุลงใน คอมพิวเตอร์ เช่น เป็นสวนหนึ่งของที่อยู่เว็บไชต์ หรืออีเมล์แอดเดรส

 7. วิเชียร พิมพิลา

  เป็นชื่อที่ผู้จดทะเบียนระบุให้กับผู้ใช้เพื่อเข้ามายังเว็บไซต์ของตน บางครั้ง เราอาจจะใช้ ที่อยู่เว็บไซต์แทนก็ได้

 8. วรวุฒ ราชดา

  คือชื่อรบุลงในคอมพิวเตอร์

 9. วรเชษฐ์ แช่มรัมย์

  โดเมน เป็นชื่อที่ใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข และยัติภังค์

 10. วีรพงษ์ แคนติ

  ชื่อที่ใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์ เช่น เป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่เว็บไซต์หรืออีเมล์แอดเดรส

 11. วัชรพงษ์ บุษสิงห์สอน

  ชื่อที่ใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์

 12. ญานิกา แก้วดี

  ประเทศเกาหลีเหนือ = .kp
  ประเทศเกาหลีใต้ = .kr
  ประเทศอินโดนีเซีย = .id
  ประเทศฟิลิปปินส์ = .ph
  ประเทศสิงคโปร์ = .sg
  ปประเทศมาเลเซีย = .my
  ประเทศเวียดนาม = .vn
  ประเทศพม่า = .mm
  ปรประเทศลาว = .la
  ประเทศกัมพูชา = .kh

 13. น.ส. จิตติมา สิมมารับ

  1. ประเทศเกาหลีใต้ = .kr
  2. ประเทศลาว = .la
  3. ประเทศมาเลเซีย = .my
  4. ประเทศเวียดนาม = .vn
  5. ประเทศพม่า = .mm
  6. ประเทศบรูไนดารุสซาลาม = .bn
  7. ประเทศติมอร์ตะวันออก = .tl
  8. ประเทศอินโดนีเซีย = .id
  9. ประเทศฟิลิปปินส์ = .ph
  10. ประเทศสิงคโปร์ = .sg

 14. ณัฐพล ไสยกุล

  ประเทศลาว = .la
  ประเทศมาเลเซีย = .my
  ประเทศเวียดนาม = .vn
  ประเทศพม่า = .mm
  ประเทศบรูไนดารุสซาลาม = .bn
  ประเทศติมอร์ตะวันออก = .tl
  ประเทศอินโดนีเซีย = .id
  ประเทศฟิลิปปินส์ = .ph
  ประเทศสิงคโปร์ = .sg
  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน = .cn

 15. นพมาศ บิลชัย

  ประเทศไทย = .th
  ประเทศลาว = .la
  ประเทศมาเลเซีย = .my
  ประเทศเวียดนาม = .vn
  ประเทศพม่า = .mm
  ประเทศบรูไนดารุสซาลาม = .bn
  ประเทศติมอร์ตะวันออก = .tl
  ประเทศอินโดนีเซีย = .id
  ประเทศฟิลิปปินส์ = .ph
  ประเทศสิงคโปร์ = .sg
  ประเทศกัมพูชา = .kh
  ประเทศเกาหลีเหนือ = .kp
  ประเทศเกาหลีใต้ = .kr
  สาธารณรัฐจีน บน เกาะไต้หวัน = .tw

 16. น.ส.สุภาวดี ผกาเชิด

  อังกฤษ = .uk
  แคนนาดา = .ca
  สหรัฐอเมริกา = .us .gov .edu .mil .um
  รัสเซีย = .ru
  สเปน = .es
  ออสเตรเลีย = .au
  เยอรมนี = .de
  อีตาลี = .it
  สวีเดน = .se
  เนเธอร์แลนด์ = .nl
  ฝรั่งเศส = .fr
  สวิตเซอร์แลนด์ = .sz
  โปรตุเกส = .pt

 17. นางสาวศิริลักษณ์ คัดนาหงษ์

  ประเทศลาว = .la
  ประเทศมาเลเซีย = .my
  ประเทศเวียดนาม = .vn
  ประเทศพม่า = .mm
  ประเทศบรูไนดารุสซาลาม = .bn
  ประเทศติมอร์ตะวันออก = .tl
  ประเทศอินโดนีเซีย = .id
  ประเทศฟิลิปปินส์ = .ph
  ประเทศสิงคโปร์ = .sg
  ประเทศกัมพูชา = .kh

 18. ทรงพล พัฒนชัย

  รัสเซีย = .ru
  สเปน = .es
  ออสเตรเลีย = .au
  เยอรมนี = .de
  อีตาลี = .it
  สวีเดน = .se
  เนเธอร์แลนด์ = .nl
  ฝรั่งเศส = .fr
  สวิตเซอร์แลนด์ = .sz
  โปรตุเกส = .pt

 19. ราชานนท์ มาตเรียง

  รัสเซีย = .ru
  สเปน = .es
  ออสเตรเลีย = .au
  เยอรมนี = .de
  อีตาลี = .it
  สวีเดน = .se
  เนเธอร์แลนด์ = .nl
  ฝรั่งเศส = .fr
  สวิตเซอร์แลนด์ = .sz
  โปรตุเกส = .pt

 20. น.ส อทิตตยา ดอนสินพูล

  สหรัฐอเมริกา = .us .gov .edu .mil .um
  รัสเซีย = .ru
  สเปน = .es
  ออสเตรเลีย = .au
  เยอรมนี = .de
  อีตาลี = .it
  สวีเดน = .se
  เนเธอร์แลนด์ = .nl
  ฝรั่งเศส = .fr
  สวิตเซอร์แลนด์ = .sz
  โปรตุเกส = .pt

 21. พจนีย์ ยาไธสง

  ทวีปยุโรป
  กรีซ .gr
  ไอซ์แลนด์ .is
  รัสเซีย .ru
  ลิทัวเนีย .lt
  โมนาโก .mc
  ยูเครน .ua
  สเปน .es
  มอลโดวา .md
  มอลตา .mt
  โปรตุเกส .pt

 22. ธิดาพร แจ่มปรีชา

  ทวีปยุโรป
  กรีซ .gr
  ไอซ์แลนด์ .is
  รัสเซีย .ru
  ลิทัวเนีย .lt
  โมนาโก .mc
  ยูเครน .ua
  สเปน .es
  มอลโดวา .md
  มอลตา .mt
  โปรตุเกส .pt

 23. กนกวรรณ วงศืสาระ

  Panama .pa
  Luxembourg .lu
  canad .ca
  costarica .cr
  honduras .hn
  Nicaragua .ni
  Haiti .ht
  Jamaica .jm
  belize .bz
  granada .gd

 24. อาทิตยา เมฆมล

  Anguilla .ai
  Antarctica .aq
  Aruba .aw
  Bahrain .bh
  Barbados .bb
  Dominica .dm
  Haiti .ht
  Jamaica .jm
  Panama .pa
  Mexico .mx

 25. อรทัย นามนไสย์

  PANAMA .MA
  LUXEMBOURG .LU
  CANADA .CA
  COSTARRICA .CR
  HONDURAS .HN
  NICARAGUA .NI
  HAITI .HT
  JAMAICA .JM
  BELIZE .BZ
  GRANADA .GD

 26. ศศิกานต์ มุ่งสูงเนิน

  panama .pa
  luxembourg .lu
  canada .ca
  costarrica .cr
  honduras .hn
  nicaragua .ni
  haiti .ht
  jamaica .jm
  belize .bz
  granada .gd

 27. พรรษา ไชยทองศรี

  ทวีปอเมริกา
  1.รัซเซีย = .ru
  2. สหรัฐอเมริกา = .us .gov .edu .mil .um
  3.แคนนาดา = .ca
  4.โปรตุเกตุ =pt
  5. เยอรมนี = .de
  6. เบอร์มิวด้า = .bm
  7. นอร์เวย์ = .no
  8.อินเดีย = .in
  9. อียิปต์ = .eg
  10. กรีซ = .gr

 28. สตรีรัตน์ รัตนวิจิตร์

  โมร็อกโก= ma
  เซาตูเมและปรินซีปี=st
  แซมเบีย=zm
  เคนยา=ke
  แทนซาเนีย=tz
  บุรุนดี=bi
  มาลาวี=mw
  ยูกันดา=ug
  เอธิโอเปีย=et
  เอริเทรีย=er

 29. นสมจิตร ภารประดิษฐ์

  ฝรั่งเศส =fr
  เเอลจีเรีย =dz
  ไนจีเรีย =ng
  โตโก =tg
  มอริเตเนีย =mr
  โมร็อกโก =ma
  ตูนิเซีย=tn
  โกตติวัวร์ =ci
  อียิปต์ =eg
  สาธารณรัฐคองโก =cg

 30. ขนิษฐา คำสถิตย์

  1ฝรั่งเศส = .fr
  2แอลจีเรีย=dz
  3ไนจีเรีย=ng
  4มอร์เตเนีย=mr
  5โตโก=tg
  6ตนนิเซีย=th
  7โมร็อกโก=ma
  8อียิปต=eg
  9บุรุนดี=li
  10ยูกันดา=ug

 31. หยาดพิรุณ โสมปิตะ

  PANAMA .MA
  LUXEMBOURG .LU
  CANADA .CA
  COSTARRICA .CR
  HONDURAS .HN
  NICARAGUA .NI
  HAITI .HT
  JAMAICA .JM
  BELIZE .BZ
  GRANADA .GD

 32. วรเดช มาตเอี่ยม

  ฝรั่งเศส =fr
  เเอลจีเรีย =dz
  ไนจีเรีย =ng
  โตโก =tg
  มอริเตเนีย =mr
  โมร็อกโก =ma
  ตูนิเซีย=tn
  โกตติวัวร์ =ci
  อียิปต์ =eg
  สาธารณรัฐคองโก =cg

 33. รัตติยา กมลมูล

  ฝรั่งเศส =fr
  เเอลจีเรีย =dz
  ไนจีเรีย =ng
  โตโก =tg
  มอริเตเนีย =mr
  โมร็อกโก =ma
  ตูนิเซีย=tn
  โกตติวัวร์ =ci
  อียิปต์ =eg
  สาธารณรัฐคองโก =cg

  ตอบกลับ
  ใส่ความเห็น

 34. ดลฤดี อรรถโยโค

  ฝรั่งเศส =fr
  เเอลจีเรีย =dz
  ไนจีเรีย =ng
  โตโก =tg
  มอริเตเนีย =mr
  โมร็อกโก =ma
  ตูนิเซีย=tn
  โกตติวัวร์ =ci
  อียิปต์ =eg
  สาธารณรัฐคองโก =cg

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 • หมวดหมู่

 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

  Join 7 other followers

 • %d bloggers like this: