อินเตอร์เน็ต (internet)

…….. อินเตอร์เน็ต (internet) นับได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งของในยุคของสังคมข่าวสารอย่าง เช่น ปัจจุบัน อินเตอร์เน็ตเป็นอภิมหาเครือข่ายระดับโลก
ที่มีกำลังการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนนักวิชาการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการคอมพิวเตอร์ ได้คาดการณ์เอาไว้ว่า “ อินเตอร์เน็ต จะเป็นเครือข่ายเดียว
ที่ใช้สำหรับเชื่อมโยงคนทั่วทุกมุมโลกให้สามารถติดต่อ สื่อสารถึงกันได้เพียง ปลายนิ้วสัมผัส ทำลายพรมแดนที่ขวางกั้นระหว่างประเทศ ไร้ซึ่งคำว่า
ระยะทาง กับเวลามาเกี่ยวข้อง
 
 
 
  …….. อินเตอร์เน็ต เป็นระบบเครือข่าย (Network) ที่เชื่อมโยงเครือข่ายมากมายหลากหลายเครือข่ายเข้าด้วยกัน อินเตอร์เน็ตจะเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่
ที่มีข้อมูลในทุกๆด้านให้ผู้ที่สนใจเข้าไป ค้นคว้าหา มา ใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และง่ายดาย อินเตอร์เน็ต คือเทคโนโลยีที่เหมาะสม กับยุคของ โลกไร้พรมแดน
ที่กำลังทวีความสำคัญยิ่งใน หน่วยงานต่างๆ และวงการศึกษา รวมไปถึงบุคคลภายนอกที่สนใจอย่างแท้จริง อินเตอร์เน็ต คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาด มหึมา
ที่เชื่อมโยง เอาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ย่อยๆ ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน Internet คือ อินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายสากล คำว่า Internet ที่เขียนขึ้นต้นด้วย เป็นเครือข่าย
สากล (Internet) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วย 3 ระดับคือ back-bone networks (เช่น NSFNET, MILNET) , mid-level network และ
เน็ตเวิร์กย่อย Internet มีลักษณะเป็นเครือข่ายแบบหลายโปรโตคอล (multipro- tocol)
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

  • หมวดหมู่

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 7 other followers

  • %d bloggers like this: