ผู้ดูแลอินเตอร์เน็ต

 
…….  
  …….. หลักในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจะอาศัยการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ จึงไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ อย่างแท้จริง เครือข่ายแต่ละที่ต่างก็บริหารงาน ของตนอย่างเป็นอิสระ โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ใช้ ติดตั้ง ระบบและค่าเช่าวงจรสื่อสารเองทั้งหมด ถือว่าช่วยๆกันเพื่อคุณประโยชน์ส่วนรวม
…….. แต่ใน ทางปฏิบัติจริงๆ แล้วก็มีองค์การระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อประสานความร่วมมือกันระหว่างสมาชิก องค์การที่ว่านี้มีชื่อ เรียกว่า
ไอซอค (ISOC) หรือสมาคมอินเตอร์เน็ต (Internet Society) มีนโยบายหลักสนับสนุนการใช้ งานอินเตอร์เน็ตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน หรือแสวงหา
ผลกำไร อีกทั้งยังทำหน้าที่ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ในการใช้งานอินเตอร์เน็ตให้กับบุคคลที่สนใจทั่วไป ภายในไอซอค จะมีคณะทำงานอาสาสมัคร
ร่วมกัน ออกแบบพัฒนามาตรฐานและเทคโนโลยีให้ก้าวล้ำ นำสมัย บ้างก็วางแนวทางในการพัฒนาอินเตอร์เน็ต ให้สมาชิกยึดถือปฏิบัติ
 
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

  • หมวดหมู่

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 7 other followers

  • %d bloggers like this: