ประวัติอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย

 
…….  
  …….. ประเทศไทยได้เริ่มเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ซึ่งมีจุด กำเนิดมาจากการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
ในระหว่างรั้วมหาวิทยาลัย โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือมักจะนิยมเรียกกันสั้นๆ
ว่า เนคเทค (NECTEC) เดิมทีจะเป็น การใช้งานเฉพาะอีเมล โดยเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อปี
พ.ศ. 2530 ต่อมาก็สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียภายใต้ความร่วมมือ ระหว่างไทยกับออสเตรเลีย ขณะนั้นยังไม่มีการเชื่อม ต่อกันอย่าง
โดยตรง (Online)
……..  ในปีต่อมาก็ได้เชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาเพิ่มขึ้นมาอีก 4 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
และกระทรวงวิทยาศาสตร์ นับจากนั้น อีกไม่นานก็ได้เชื่อมต่อกับสถาบันอุดมศึกษาส่วนที่เหลือ ซึ่งก็มี ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตรศาสตร์
พระจอมเกล้าธนบุรี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สุโขทัยธรรมาธิราช เชียงใหม่ และขอนแก่น
 
 
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

  • หมวดหมู่

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 7 other followers

  • %d bloggers like this: