ประวัติความเป็นมา

 
…….  
  …….. เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้ถือกำเนิดมาในยุคของสงครามเย็นระหว่าง 2 ประเทศมหาอำนาจ คือ สหรัฐ อเมริกา และรัสเซีย เนื่องจากกระทรวงกลาโหม
ของอเมริกาได้เกิดแนวความคิด ที่ต้องการอยากจะให้ระบบ เครือข่ายในเรื่องคอมพิวเตอร์ของตนสามารถทำงาน และสั่งการได้เร็ว โดยไร้ซึ่งคนดูแล หากถูก
ข้าศึก โจมตีด้วยระเบิดปรมาณู ณ เมืองใดเมืองหนึ่ง หรือเกือบทั้งหมดก็ตาม ระบบคอมพิวเตอร์บางส่วนอาจ ถูกทำลายไป แต่ส่วนที่เหลือยังคงต้องสามารถ
ปฏิบัติงาน ต่อเองได้
…….. ด้วยเป้าหมายนี้เองจึงได้เกิดเป็นโครงการ วิจัยและพัฒนาระบบเครือข่ายดังกล่าวขึ้นมีชื่อเรียกว่า อาร์พา ARPA (Advanced Research Project
Agency) และได้มีการเจริญเติบโต อย่างรวดเร็ว จนกลายมาเป็นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่างที่รู้จัก กันดีในปัจจุบัน
 
 
 
  …….. ต้นกำเนิดของอินเตอร์เน็ตได้พัฒนามาจาก อาร์พาเน็ต เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใต้ การรับผิดชอบและควบคุมดูแลของอาร์พา
สังกัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาอินเตอร์เน็ต เป็นทั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของเครือข่าย ภายในประกอบไปด้วยเครือข่ายย่อยๆ
เป็นจำนวน มากต่อเชื่อมกันอยู่ โดยใช้มาตรฐานเดียวกันหมด คือ TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet protocol)
เป็นมาตรฐานที่ใช้สำหรับรองรับสายสื่อสาร และฮาร์ดแวร์อันหลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงสามารถรองรับโฮสต์จำนวนมากได้อย่างสบายๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

  • หมวดหมู่

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 7 other followers

  • %d bloggers like this: