การสืบค้นข้อมูล (รูปภาพ)

 
…….  
  ชนิดของไฟล์รูปภาพ
……..     ชนิดของไฟล์รูปภาพที่นิยมใช้โดยทั่วไป ได้แก่ BMP,GIF,JPG,TIFF,PNG เป็นต้น

……..     1. BMP (Bitmap) ไฟล์ชนิด BMP เป็นไฟล์รูปภาพ Bitmap พื้นฐาน สามารถแสดงรายละเอียดสีได้ 24 บิต จึงเหมาะกับภาพกราฟฟิกส์ เช่น
ภาพการ์ตูน หรือภาพลายเส้น เป็นต้น

……..      2. GIF (Graphic Interchange Format) แสดงรายละเอียดสีได้ 256 สี สามารถใช้เป็นรูปภาพกราฟฟิกส์ได้ทุกระบบและ เก็บรายละเอียดสี
ได้ไม่เกิน 8 บิต มีความละเอียดของจุดภาพ (Pixel) สูง เหมาะสำหรับรูปภาพที่มีจำนวนสีไม่มาก เช่น รูปการูตูน ลายเส้น โลโก้ เป็นต้น เหมาะสำหรับรูปที่
สร้างจากคอมพิวเตอร์รูปที่ไม่มีความลึก หรือมิติของรูปมากนัก ใช้สีในรูปไม่มากรูปจำพวกนี้ได้แก่ โลโก้ หรือตัวอักษร ถ้ารูปยิ่งใช้จำนวนสีน้อย ขนาดไฟล์ของ
รูปนามสกุล GIF ก็จะยิ่งเล็กลงไปด้วย ถ้าใช้สองสีไฟล์ก็ยิ่งมีขนาดเล็กมากๆ ไฟล์ GIF มีรูปแบบพิเศษกว่าไฟล์นามสกุลอื่น คือ ไฟล์รูปแบบโปร่งแสงหรือเรียกกัน
ว่า Transparent Image ( รูปที่ไม่มี Background เหมือนรูปบนแผ่นใส ) ไฟล์ GIF สามารถทำเป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวแบบง่ายๆ หรือที่รู้จักกันว่า
Animation GIF มาจากการรวมไฟล์ GIF หลายรูปเข้าด้วยกัน

……..      3. JPG (Joint Photographics Expert Group) เก็บรายละเอียดสีได้ 24 บิต สามารถแสดงสีได้สูงสุดถึง 16.7 ล้านสี ทำให้ภาพที่แสดง
มีความคมชัดสูง ไฟล์ JPG เป็นไฟล์ที่มีการบีบอัดข้อมูลทำให้ขนาดของไฟล์เล็กลง ระดับการบีบอัดข้อมูลมี 3 ระดับ คือ Low, Middle, Compress
เหมาะสำหรับรูปภาพ ที่มีรายละเอียดของสีจำนวนมาก เช่น ภาพคน ภาพธรรมชาติ เป็นต้น

……..
     4. TIFF ได้รับการพัฒนาสำหรับภาพกราฟฟิกส์ที่มีรายละเอียดสูงถึง 48 บิต ไฟล์ TIFF มีการสูญเสียของข้อมูลน้อยมากเมื่อมีการบีบอัดไฟล์ข้อมูล

……..     5. PNG ไฟล์นามสกุล PNG ถูกตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะนำมาใช้แทนไฟล์ GIF แบบไม่เป็นทางการ เนื่องจากคุณสมบัติที่กำหนดให้สร้างขึ้นมา
เพื่อลบจุดด้อยของไฟล์ JPG และ GIF แต่สาเหตุที่ไฟล์รูปแบบนี้ ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย นั้นเพราะว่ายังไม่มีโปรแกรมที่สนับสนุน ไฟล์นี้มากเท่าที่ควร
มีเพียงโปรแกรม Macromedia Firework

……นอกจากนั้นรูปภาพในคอมพิวเตอร์สามารถแยกตามลักษณะรายละเอียดของรูปภาพได้อีก ดังนี้

……..      ภาพกราฟิก (Graphics) เป็นสื่อในการนำเสนอที่ดี เนื่องจากมีสีสรร มีรูปแบบที่น่าสนใจ สามารถสื่อความหมายได้กว้าง ประกอบด้วย

……..     – ภาพบิตแมพ (Bitmap) เป็นภาพที่มีการเก็บข้อมูลแบบพิกเซล หรือจุดเล็กๆ ที่แสดงค่าสี ดังนั้นภาพหนึ่งๆ จึงเกิดจากจุดเล็กๆ หลายๆ จุดประกอบกัน
(คล้ายๆ กับการปักผ้าครอสติก) ทำให้รูปภาพแต่ละรูป เก็บข้อมูลจำนวนมาก เมื่อจะนำมาใช้ จึงมีเทคนิคการบีบอัดข้อมูล ฟอร์แมตของภาพบิตแมพ ที่รู้จักกันดี
ได้แก่ .BMP, .PCX, .GIF, .JPG, .TIF

ภาพจาก http://202.28.94.55/web/
……..     – ภาพเวกเตอร์ (Vector) เป็นภาพที่สร้างด้วยส่วนประกอบของเส้นลักษณะต่าง ๆ และคุณสมบัติเกี่ยวกับสีของเส้นนั้นๆ ซึ่งสร้างจากการคำนวณ
ทางคณิตศาสตร์ เช่น ภาพของคน ก็จะถูกสร้างด้วยจุดของเส้นหลายๆ จุด เป็นลักษณะของโครงร่าง (Outline) และสีของคน ก็เกิดจากสีของเส้นโครงร่างนั้น ๆ
กับพื้นที่ผิวภายในนั่นเอง เมื่อมีการแก้ไขภาพ ก็จะเป็นการแก้ไข คุณสมบัติของเส้น ทำให้ภาพไม่สูญเสียความละเอียด เมื่อมีการขยายภาพนั่นเอง ภาพแบบ
Vector ที่หลายๆ ท่านคุ้นเคยก็คือ ภาพ .wmf ซึ่งเป็น clipart ของ Microsoft Office นั่นเอง นอกจากนี้คุณจะสามารถพบภาพฟอร์แมตนี้ได้กับภาพในโปรแกรม
Adobe Illustrator หรือ Macromedia Freehand
ภาพจาก http://202.28.94.55/web/
……..     – คลิปอาร์ต (Clipart) เป็นรูปแบบของการจัดเก็บภาพ จำนวนมากๆ ในลักษณะของตารางภาพ หรือห้องสมุดภาพ หรือคลังภาพ เพื่อให้เรียกใช้
สืบค้น ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
ภาพจาก http://202.28.94.55/web/
……..     – HyperPicture มักจะเป็นภาพชนิดพิเศษ ที่พบได้บนสื่อมัลติมีเดีย มีความสามารถเชื่อมโยง ไปยังเนื้อหา หรือรายละเอียดอื่นๆ มีการกระทำ เช่น
คลิก (Click) หรือเอาเมาส์มาวางไว้เหนือ ตำแหน่งที่ระบุ (Over) สำหรับการจัดหาภาพ หรือเตรียมภาพ ก็มีหลายวิธี เช่น การสร้างภาพเอง ด้วยโปรแกรมสร้างภาพ
เช่น Adobe Photoshop, PhotoImpact, CorelDraw หรือการนำภาพจากอุปกรณ์ เช่น กล้องถ่ายภาพดิจิตอล, กล้องวิดีโอดิจิตอล หรือสแกนเนอร์
การสืบค้นข้อมูลรูปภาพ จาก goole.com
……..     คลิกที่ปุ่ม “รูปภาพ” แทน “เว็บ” จะได้รูปดังแสดงข้างบน จากนั้นให้พิมพ์คำสำคัญที่ต้องการสืบค้น เช่น ค้นคำว่า “คอมพิวเตอร์” จากนั้นให้คลิกปุ่ม
“ค้นหาภาพ” จะปรากฏหน้าจอ ดังแสดงข้างล่างต่อไปนี้
……..     ขั้นตอนต่อไป ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้รูปภาพใด ให้คลิกที่รูปนั้น หรือ “คลิกขวา” เพื่อเลือก “คัดลอก” หรือ “save picture as…” เพื่อบันทึกรูปภาพ
ลงในคอมพิวเตอร์ เหมือนกับการสืบค้นข้อมูลตัวอีกษรโดยทั่วไป กล่าวคือต้องพิมพ์คำสำคัญ (KeyWord) ให้ตรง ประเด็นมากที่สุดโดยใช้เทคนิคแตกต่างจาก
การสืบค้นข้อความ ตรงที่ เราอาจจะเติมชนิดของไฟล์ รูปภาพลงได้ด้วยเพื่อให้ได้รูปภาพตรงกับที่ต้องการจริง ๆ เช่น ต้องการสืบค้นรูปภาพ แอปเปิ้ล ที่เป็นไฟล์
ชนิด JPEG ให้เติมคำสำคัญ apple.jpg หรือ apple+jpeg ก็ได้ใน search box ดังรูปภาพข้างล่างต่อไปนี้
จะได้ผลลัพธ์ดังนี้
รูปภาพที่ได้ทั้งหมดจากการสืบค้นจะเป็นรูปภาพที่เกี่ยวกับ apple ที่เป็นไฟล์แบบ JPEG เท่านั้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

  • หมวดหมู่

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 7 other followers

  • %d bloggers like this: