การจดทะเบียน Domain

 
…….  
  …….. การจดทะเบียน Domain แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
…….. …….. • การจดทะเบียน Domain ต่างประเทศ
…….. …….. • การจดทะเบียน Domain ภายในประเทศ
…….. การจดทะเบียน Domain ต่างประเทศ
…….. 
…….. 1. .COM ใช้ทำเว็บไซต์ของบริษัท ห้างร้านโดยทั่วไป รวมทั้งเว็บไซต์ส่วนตัว และมีบางครั้งนำไปใช้ทำเว็บไซต์ (web site) ประเภทอื่นๆ ด้วย
…….. 
…….. 2. .NET ใช้ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์ค (network) ของคอมพิวเตอร์ หรือเว็บไซต์บริการอินเตอร์เน็ต แต่บางครั้งก็นำไปใช้ด้านอื่นด้วย
…….. 
…….. 3. .ORG ใช้ทำเว็บไซต์ของส่วนราชการ บางครั้งก็มีการจดทะเบียนนำไปใช้กับ เว็บไซต์ประเภทอื่นด้วย
 
 
…….. การจดทะเบียน Domain ภายในประเทศ
…….. …….. 1. .CO.TH ใช้ทำเว็บไซต์ของบริษัท ห้างร้านโดยทั่วไป
…….. …….. 2. .OR.TH ใช้ทำเว็บไซต์ของส่วนราชการ และชื่อโดเมนต้องเป็นชื่อขององกร หรือตัวย่อของชื่อองค์กรนั้นๆ ต้องใช้สำเนาเอกสารทางราชการ
เป็นหลักฐาน การจดทะเบียน
…….. …….. 3. .AC.TH ใช้ทำเว็บไซต์ของสถานศึกษาต่างๆ ชื่อของโดเมนที่จดทะเบียนต้องเป็นชื่อ ของสถานศึกษานั้นๆ หรือชื่อย่อของชื่อสถานศึกษา
ใช้สำเนาเอกสารการขออนุญาตก่อตั้ง สถานศึกษาเป็นหลักฐาน
…….. …….. 4. .GO.TH ใช้ทำเว็บไซต์ของส่วนราชการของประเทศไทย โดยปกติจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่
…….. …….. 5. .IN.TH ใช้ทำเว็บไซต์ของบุคคลธรรมดาโดยทั่วไป ชื่อโดเมนจะใช้ชื่ออะไรก็ได้ ใช้สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบขับขี่เป็นหลักฐานการ
จดทะเบียน
 
……..  หลักที่ใช้ในการตั้งชื่อ Domain
…….. …….. o • ความยาวของชื่อ Domain ตั้งได้ไม่เกิน 63 ตัวอักษร
…….. …….. o • สามารถใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลข หรือเครื่องหมายขีด (-) ได้
…….. …….. o • ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ใช้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้
…….. …….. o • ห้ามใช้เครื่องหมายขีด (-) นำหน้าชื่อ domain
…….. …….. o • ห้ามเว้นวรรคในชื่อ domain
 1. จรัสพงษ์ ทองผดุง

  ใช่ทำเว็บไซต์ของส่วนราชการของประเทศไทย

 2. คิมหันต์ มาตภูมี

  ใช้ทำเว็บใช้ต์ของบริษัทห้างร้าน

 3. Domain ใช่จดทะเบียนต่างประเทศและนอกประเทศเพื่อเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัทหรือเว็บไซต์ของส่วนราชการเป็นต้น

 4. ทักษิณ ศรีชมชื่น

  DOmain การจดทะเบียนในต่างประเทศทางเว็บไซต์

 5. วิเชียร พิมพิลา

  ใช้ทำเว็บไซต์ของบุคคลธรรมดาโดยทั่วไป ชื่อโดเมนจะใช้ชื่ออะไรก็ได้ ใช้สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบขับขี่เป็นหลักฐานการ
  จดทะเบียน

 6. วรเชษฐ์ แช่มรัมย์

  โดเมนต้องเป็นชื่อขององกร หรือตัวย่อของชื่อองค์กรนั้นๆ

 7. ชัยวุฒิ นนท์นภา

  ใช้ทำเว็บไชต์ของบริษัท ห้างร้านโดยทั่วไป

 8. วีรพงษ์ แคนติ

  COM ใช้ทำเว็บไซต์ของบริษัท ห้างร้านโดยทั่วไป รวมทั้งเว็บไซต์ส่วนตัว และมีบางครั้งนำไปใช้ทำเว็บไซต์ (web site) ประเภทอื่นๆ ได้อีกด้วย

 9. ภานุพงศ์ กุมลาไชย

  เป็นชื่อตั่งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำเนื่องจากไอพีแอดเดรสนั้นจดจำได้

 10. วัชรพงษ์ บุษสิงห์สอน

  ใช้ทำเว็บไซต์

 11. ชัชวาลย์ ดวงเนตร

  ของสถานศึกษานั้นๆ หรือชื่อย่อของชื่อสถานศึกษา
  ใช้สำเนาเอกสารการขออนุญาตก่อตั้ง

 12. วรวุฒ ราชดา

  ชื่อขององกร หรึอตัวย่อของชื่อขององกรนั่นๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 • หมวดหมู่

 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

  Join 7 other followers

 • %d bloggers like this: