กลยุทธ์การสืบค้นข้อมูลบน INTERNET

 
…….  
  ในการสืบค้นข้อมูลบน INTERNET โดยทั่วไปมีกลยุทธ์การสืบค้น (Search strategies) อยู่ 2 ระดับ คือ
…….. 1. กลยุทธ์การสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น (Basic search strategies)
…….. 2. กลยุทธ์การสืบค้นข้อมูลขั้นสูง (Advanced search strategies)

1. กลยุทธ์การสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้กันแพร่หลาย ได้แก่
…….. 1.1 การใช้คำ (A word)
…….. 1.2 การใช้วลี (A phrase)
…….. 1.3 การใช้วลีร่วมกับสัญลักษณ์บางอย่าง (A phrase & notations)
…….. 1.4 การใช้ประโยคคำถาม (A question)
…….. 1.5 การใช้ชื่อเฉพาะ (A specific name)
…….. 1.6 การใช้การเชื่อมโยงจากไซต์อื่นมายังไซต์ที่ผู้ใช้กำลังสืบค้น (Links to this URL)
…….. 1.7 การใช้ตรรกะบูลีน (Boolean operators/Boolean expressions) or, and, not

2. กลยุทธ์การสืบค้นขั้นสูง ใช้เมื่อผู้ใช้ต้องการค้นข้อมูลที่ลึกลงไปในเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือ หัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ผู้ใช้จำเป็นต้องเรียนรู้กลยุทธ์ในการสืบค้น
เฉพาะสาขาวิชา หรือ เฉพาะเรื่องบน INTERNET โดยใช้ไซต์อื่นๆ นอกเหนือจาก Web sites เช่น Gopher sites, FTP sites, Telnet sites เป็นต้น
ซึ่งจะไม่กล่าวในรายละเอียดในที่นี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

  • หมวดหมู่

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 7 other followers

  • %d bloggers like this: